Usługi

"Zamiast zastanawiać się, gdzie pojedziesz w następne wakacje,
żyj życiem, od którego nie trzeba uciekać."

Seth Godin


Zapraszam na porady astrologiczne i sesje tarota. W swojej pracy wykorzystuje znajomość już od roku 2000 astrologii klasycznej, astrologii współczesnej, psychologii, motywacji i pedagogiki.Do sporządzenia horoskopu potrzebna jest: data, godzina, miejsce urodzenia i aktualne miejsce zamieszkania.

Usługa obejmuje:


.

Sesje tarota:
Karty Tarota wskazują drogi wyjścia i sposoby wy­ko­rzy­sta­nia możliwości. Pokazują też, jaki wpływ ma prze­szłość na teraźniejszość i przyszłość. Mó­wią to, co karty tradycyjne, dodatkowo niosąc in­for­ma­cje o sposobach kształtowania losu i możliwościach rozwiązania problemu. Odpowiedzą Ci na pytania:, O czym nie wiesz? Co się stanie w przyszłości? Co się wydarzy w sferze uczu­cio­wej? Jak postrzegasz obecną rze­czy­wi­stość? Jakie są możliwości i zagrożenia? Co musi się wydarzyć? Podpowiedzą Ci jak należy postępować by żyć w zgo­dzie ze sobą, światem i jak rozwiązać nur­tu­ją­ce Cię problemy. Pokazują obecną sytuacje i najlepsze sposoby po­stę­po­wa­nia w danej sytuacji.


Dziękuje, pozdrawiam i zapraszam.
Honorata Nothdurfter


Kontakt; email; honorata.n@outlook.com.

Telefon: +43/6645403372  lub+48/692 255 035.

(+WhatsApp, Messenger, Skype, Facebook pod; Honorata Nothdurfter).